Dhá scéim bóithre i gContae Mhuineacháin agus Contae Lú is ea an N2 Baile Átha Fhirdhia go Baile na Lorgan / Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn a dhíríonn ar an mbóthar N2 Baile Átha Cliath – Doire a uasghrádú. Dhá thionscnamh fadtéarmacha is ea iad seo chun na codanna bóthair úd a ullmhú don todhchaí go ceann i bhfad. Tá breis eolais ar fáil ach cliceáil ar scéim anseo thíos.

Príomhbhóthar náisiúnta is ea an N2 a cheanglaíonn Baile Átha Cliath le Doire agus an iarthuaisceart. Sa scéim mholta Baile Átha Fhirdhia go Baile na Lorgan déanfar uasghrádú ar thart ar 32km den N2 idir Baile Átha Fhirdhia agus Baile na Lorgan.

Cliceáil anseo chun breis eolais a fháil ar Scéim Bóthair N2 Baile Átha Fhirdhia go Baile na Lorgan.

Príomhbhóthar náisiúnta is ea an N2 a cheanglaíonn Baile Átha Cliath le Doire agus an iarthuaisceart. Sa scéim mholta N2 Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn déanfar uasghrádú ar thart ar 28km den N2 idir  Cluain Tiobraid agus Teorainn Tuaisceart Éireann.

Cliceáil anseo chun breis eolais a fháil ar Scéim Bóthair N2 Cluain Tiobraid go Teorainn Tuaisceart Éireann